Agricultura ecològica

section-7c874d4
finca Fruits Ribes

QUÈ ÉS

L’agricultura ecològica, també anomenada agricultura biològica o orgànica, és el cultiu d’una explotació agrícola utilitzant recursos naturals, sense utilitzar productes químics o organismes genèticament modificats. Aquest tipus d’agricultura és més respectuosa amb el medi ambient estant allunyada d’una sobreexplotació dels recursos i evitant utilitzar substàncies químiques que podrien ser perjudicials per al nostre planeta i, fins i tot, per la nostra salut.

El cultiu ecològic prescindeix de l’ús de pesticides i fertilitzants a l’hora de fer créixer les plantes aconseguint aliments naturals sense cap mena de manipulació al seu procés de creixement.

Avui en dia, l’agricultura que considerem convencional utilitza adobs químics perquè els aliments creixin més ràpid i alterin el seu aspecte. Però aquests tipus de productes alteren les propietats dels aliments fent que augmenti considerablement la seva quantitat d’aigua i que perdin, en conseqüència, el seu sabor. Fins i tot poden arribar a ser menys saludables, ja que deixen de tenir contingut essencial com minerals fonamentals per al nostre organisme. Tots aquests compostos químics que s’utilitzen en l’agricultura convencional fan que el nostre cos vagi acumulant toxines que són molt difícils d’eliminar.

L´agricultura ecològica no fa servir pesticides ni altres productes químics, el que redueix els nivells de contaminació, ajuda a mantenir els nutrients del sòl i contribueix essencialment al manteniment de la biodiversitat.

Cada vegada més, els agricultors estant més conscienciats i aposten pel cultiu ecològic oferint productes de qualitat i molt beneficiosos per la nostra salut.

Per garantir que un producte alimentari és ecològic davant del consumidor existeixen diverses certificacions oficials que fan que el usuaris disposin de les garanties necessàries.

section-3024397

CERTIFICAT EUROPEU

A Europa tots els productes ecològics han de tenir un segell obligatori que es el que s´anomena popularment con “Euro-fulla” i que garanteix el compliment de la normativa UE. La Comissió Europea publica cada any una llista amb els organismes autoritzats per realitzar el control i la certificació dels productes ecològics.

A Catalunya el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és l´organisme autoritzat i és qui realitza els controls exhaustius als operadors agroalimentaris mitjançant inspeccions dels sistemes de producció i elaboració.

ENS IMPORTA LA NATURA

Fruits Ribes

Almendra ecológica

Contacto